Əlibəyli Ənvər Əliverdi oğlu


 
   

Əlibəyov Ənvər Əliverdi oğlu – şair, 1939-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. 1916-cı il aprelin 1-də Bakıda fəhlə ailəsində doğulmuşdur.

Yeddiillik məktəbi bitirib tibb politexnikumunun əczaçılıq fakültəsində, ADU-nun fəhlə fakültəsində (1934 - 1937) təhsil almışdır. Sonra Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuşdur.

1936-cı ildə kiçik yaşlı uşaqlar üçün şerlər yazır, onları dövri mətbuatda arabir çap etdirir.

1938-ci ildə radio verilişləri komitəsində işə girir, orada ədəbi dram bölməsində redaktor vəzifəsində çalışır.

1941-ci ilin avqustunda səfərbərliyə alınır, 416-cı atıcı diviziyanın tərkibində ağır döyüş yolu keçir. Qafqaz və Ukraynanın azad olunmasında fəal iştirak edir. «Vətən müharibəsi» (II dərəcəli), «Qırmızı ulduz» ordenləri, «Qafqazın müdafiəsinə görə», «Almaniya üzərində qələbəyə görə» medalları ilə təltif olunur.

1944-cü ilin iyulunda ağır yaralandığı üçün ordu sıralarından tərxis edilir. 1944 – 1945-ci illərdə «Vətən uğrunda» jurnalının məsul katibi işləyir. «Təbliğatçı» jurnalında məsul katib, sonra isə Azərbaycan Radio Verilişləri Komitəsində ədəbi dram redaksiyasında redaktor işləyir.

1948-ci ilin noyabrında «Ədəbiyyat qəzeti»ndə məsul redaktor, 1951-ci ilin martından «İnqilab və mədəniyyət» jurnalında şöbə müdiri işləyir. İlk şerlər kitabı «Qaranquş» 1947-ci ildə nəşr olunmuşdur. Rus klassiklərdən Puşkin və Nekrasovun şerlərini doğma dilə çevirmişdir. 1968-ci il mayın 7-də qəflətən vəfat etmişdir.