Cabbarlı Cәfәr Qafar oğlu


 
   

(18991934) dramaturq, şair, yazıçı, rejissor. Azərb. əməkdar inc. xad. (1932).

Yaradıcılığa lirik və satirik şerlərlə başlamış, hekayələr yazmışdır. Lakin C. ədəbiyyat tarixində yeni Azərb. dramaturgiyasının banisi kimi tanınmışdır.

Onun "Solğun çiçəklər" (1917), "Aydın" (1919), "Oqtay Eloğlu" (1922), "Od gəlini", "Sevil" (hər ikisi 1928), "1905 ildə", "Almaz" (hər ikisi 1931), "Yaşar" (1932) və s. pyesləri Azərb. dramaturgiyası, teatrı, habelə kinosunun inkişafında müstəsna rol oynamışdır.