Abdulla Şaiq


 
   

Əziz Kamal!

Məktubunuzu aldım. Yəqin ki, bu vaxta qədər anan Gülbəniz ilə Şəkiyə getmişdir. Onlardan məktub alınca adreslərini yaz. Bilmirəm, siz orada necə keçinirsiniz? Korluq çəkmirsiniz ki? Pul ala bildinmi? Pul almış olsan, mənə mümkün olsa min manat, mümkün olmasa beş yüz manat göndər. Mənim müalicəm yaxşı gedir. Səməd, Yunis, Hüsnəddin, Tələt, Kökəkbim necədir? Simzər bacıgilə, Rüstəmə, Nurəliyə,Kamrana, Nəcəfə, Adilə və başqa dostlara, tanışlara məndən çox salam söylə.