Qəzəllər.   Füzuli


 
   

Nalədəndir ney kimi avazeyi eşqim bülənd,
Nalə tərkin qılmazam ney tək kəsilsəm bənd-bənd.
Qıl mədəd, ey bəxt, yoxsa kami-dil mümkün deyil,
Böylə kim ol dilrüba bidərdidir, mən dərdimənd
Dərdimənd, dərdimənd, dərdimənd

Nalədəndir ney kimi avazeyi eşqim bülənd;
Nalə tərkin qılmazam ney tək kəsilsəm bənd-bənd.
Qıl mədəd, ey bəxt, yoxsa kami-dil mümkün deyil.
Böylə kim ol dilrüba bidərdidir mən dərdimənd
Dərdimənd, dərdimənd, bidərdidir mən dərdimənd.
Bidərdidir mən dərdimənd,
Böylə kim ol dilrüba bidərdidir mən dərdimənd.
Dərdimənd, dərdimənd, bidərdidir mən dərdimənd.
Bidərdidir mən dərdimənd.
Bidərdidir mən dərdimənd.