Mahnılar. Qızıl üzük 


 
    Üzüyümün qaşı firuzədəndir,
Könlüm açılmayır bu gün nədəndir.
Yaman gündə Ilahidən bərk yapış,
Dünyanın həvəsi keçib gedəndir.

Bizim bağlar, güllər xoş bir tamaşa,
Sonalar göllərdə gəzərlər qoşa.
Necə çətin olsa ömrün yolları
Birlikdə yorulmaz vurarıq başa.

Bulud gələr, çiskin çilər, çən eylər.
Yar yarından ayrı düşsə qəm eylər.
Sevgilimdən necə qalım aralı
Bir baxışla qəlbə yüz məlhəm eylər. ə
Ah!