Rübailər.   Məhsəti 


 
   

Saçların ətrafa xoş ətir saçar,
Səhər yeli onu vurub dağıdar.

Qolunu boynumda görsə bir zahid,
Heç ola bilərmi o, bir də dindar?!