Rübailər.   Məhsəti 


 
   

Sənə həsəd edir yasəmən, gözəl,
Ey nazı min fitnə eyləyən gözəl!

Yolunun üstündə bir çeşmə gördüm
Ki, suyu, axmada gözümdən, gözəl!