Rübailər.   Məhsəti 


 
   

Ey dost, məhəbbətin ömrə duzaqdır,
Arzum istəyindir, bu sözüm haqdır!

Aldı qərarımı sifarişlərin,
Səbr dedikləri məndən uzaqdır.