Rübailər.   Məhsəti 


 
   

Yaşıl otlar üstə cilvələnir gül,
Bülbül şurə gəlib açır şirin dil

Onlar hər ikisi heyran olmuşlar:
Gül gödək ömrünə, təkliyə bülbül.