Rübailər.   Məhsəti 


 
   

Nədən səni belə yandırdılar, şam,
Yoldan çıxartdılar burda bir axşam?

Sən özün dilə gəl, neyləsin, əgər
Yaranmışsa ancaq yanmaqçün adam?!