Rübailər.   Məhsəti 


 
   

Qəminin eşqilə cahana gəldim,
Canımı eşqinə qurbana gəldim.

Bu könlüm qəminin məkanıdır, yar,
Qəmini çəkdikcə mən cana gəldim.