Rübailər.   Məhsəti 


 
   

Qəlbim yaralıdır, rəhm elə, ey yar,
Qalmadı könlümdə bir səbrü qərar.

Bir anlıq vəsl üçün təsəlli ver ki,
Nə başqa bir arzum, nə ümidim var.