Rübailər.   Məhsəti 


 
   

Başımı yolunda qurban da versəm,
Eşqindən bu könül ayrılmaz bir dəm.

Bir gün görəcəksən ki, sənin, sənin.
Sənin ayağına düşüb ölmüşəm.