Rübailər.   Məhsəti 


 
   

Könlümə yar oldu bu gecə dilbər,
Yalqız gecələrdən şikayət eylər.

Ey gecə, kədərim olsan da, getmə,
Səadət də olsan, gəlmə, ey səhər!