Romanslar.   Sənsiz


 
    Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sənsiz,
Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sənsiz,
Hər nəfəs çəkdim, hədər getdi o saət sənsiz,
Hər nəfəs çəkdim, hədər getdi o saət sənsiz,

Sənin ol cəlb eyləyən vəslinə and içdim, inan,
Sənin ol cəlb eyləyən vəslinə and içdim, inan,
Hicrinə yandı canım, yox daha taqət sənsiz,
Hicrinə yandı canım, yox daha taqət sənsiz,
Başqa bir yarı necə axtarım, ey nazlı sənəm?!
Başqa bir yarı necə axtarım, ey nazlı sənəm?!
Bilirəm, sən də dedin: «Yox yara hacət sənsiz».
Bilirəm, sən də dedin: «Yox yara hacət sənsiz».

Sən mənim qəlbimə hakim, sənə qul oldu könül,
Sən əzizsən, mən ucuz, mən heçəm, afət, sənsiz.
Sən əzizsən, mən ucuz, mən heçəm, afət, sənsiz.
Sən Nizamidən əgər arxayın olsan da gülüm,

Gecə-gündüz arayıb olmadı rahət sənsiz.
Gecə-gündüz arayıb olmadı rahət sənsiz.
Yarım sənsiz, gülüm sənsiz, ah,
Yarım sənsiz ah, canım, sənsiz, ah, gülüm sənsiz, sənsiz!