AZƏRBAYCAN Yazıçılar Birliyi - 75
ALİMLƏR, AKADEMİKLƏR, TƏNQİDÇİLƏR
 


ƏZİZ MİRƏHMƏDOV
(1920 - 2002)

Mirəhmədov Əziz Mirfeyxzulla oğlu - ədəbiyyatşünas, tənqidçi, 1959-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi (1982), filologiya elmləri doktoru (1976), Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü (1980).