AZƏRBAYCAN Yazıçılar Birliyi - 75
ALİMLƏR, AKADEMİKLƏR, TƏNQİDÇİLƏR
 


DİLARƏ ƏLİYEVA
(1929 - 1991)

Əliyeva Dilarə Ələkbər qızı - ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, 1960-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Gürcüstanın əməkdar mədəniyyət işçisi (1980), filologiya elmləri doktoru (1985), aparıcı elmi işçi (1987), Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı (1990).