AZƏRBAYCAN Yazıçılar Birliyi - 75
AZƏRBAYCANIN XALQ ŞAİRLƏRİ
 


NİGAR RƏFİBƏYLİ
(1913-1981)

Rəfibəyli Nigar Xudadat qızı - şair, tərcüməçi, 1934-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycanın Əməkdar mədəniyyət işçisi (1967), Azərbaycanın Xalq şairi (1981).