AZƏRBAYCAN Yazıçılar Birliyi - 75
AZƏRBAYCAN YAZIÇILARI REPRESSİYA QURBANLARI
 


BƏKİR ÇOBANZADƏ
(1893 - 1937)

Çobanzadə Bəkir Vahab oğlu - ədəbiyyatşünas, şair, dilşünas, 1934-cü ildən AYB-nın üzvü, f.e.d. (1920), professor (1922).

1893-cü il mayın 15-də Krım vilayəti Simferopol qəzasının Qarasubasar şəhərində anadan olmuşdur.

Yeni türk əlifbası Ümumittifaq Mərkəzi Komitəsinin rəhbəri, ADU-da Şərqşünaslıq fakültəsində kafedra müdiri, dekan (1924-1929) vəzifələrində işləmişdir.

1937-ci il oktyabrın 3-də cəza tədbirləri dövrünün qurbanı olmuşdur.