AZƏRBAYCAN Yazıçılar Birliyi - 75
AZƏRBAYCAN YAZIÇILARI REPRESSİYA QURBANLARI
 


HACIBABA NƏZƏRLİ
(1895 - 1938)

Nəzərli Hacıbaba Hacı Ələsgər oğlu - nasir, 1934-cü ildən Yazıçılar Birliyinin üzvü.

1895-ci il martın 22-də Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur.

Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqı təşkilat komitəsinə sədrlik etmişdir (1933-1934).

1938-ci ildə xalq düşməni kimi güllələnmişdir.