Abbasov Şəmsəddin Bəhlul oğlu 

(1906 - 1975) nasir, dramaturq, 1939-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü...