Mahnılar

   Səməd Vurğun  
   Rəsul Rza  
   Cabir Novruz  
   Fikrət Qoca  
   Bəxtiyar Vahabzadə  
   Anar  
   Vagif Səmədoğlu  
   Şıx-Əli Qurbanov
    "Sən haqsız olsanda..."
     Mus.:C.Quliyev.
   
   Şəhriyar
    "Bir uçaydım"
     Mus.:C.Quliyev.
   
   Nigər Rəfibəyli
    "Ala gözlüm"
     Mus.:E.Sabitoğlu, İfa edir: Akif İslamzadə.
   
   M.Ə.Sabir
    "Kim nə deyər"
     Mus.:C.Quliyev.
   
   Əhməd Cavad
    "Şükriyyə"
     Mus.:E.Sabitoğlu, İfa edir: Əzər Zeynalov.
   
   Nəbi Xəzri
    "Dərələr"
     Mus.:E.Sabitoğlu, İfa edir: Şövkət Ələkbərova.
   
       

  Romanslar

  “Sevgili canan”
  Söz: Nizami Gəncəvi,
  mus: Üzeyir Hacıbəyov. İfa edir: Bülbül 
  “Sənsiz”
  Söz: Nizami Gəncəvi,
  mus: Üzeyir Hacıbəyov. İfa edir: Bülbül 
       

  Oratoriyalar

  Teymur Elçin. Oratoriya.
  Mus: Vasif Adıgözəlov. “Qarabağ Şikəstəsi”