Mahnılar

    Anar

    C.Quliyev. Son möcüzə. İfa edir: Cavanşir Quliyev   
    E.Sabitoğlu. Düşürsən yadıma İfa edir: Mirzə Babayev.  
    E.Sabitoğlu. Nə qaldı İfa edir: Ilgar Muradov.