ABDULLA ŞAİQ 
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
12.11.58 02:14 Uşaq ədəbiyyatı barədə
1969 00:27 Kitabları barədə 
28.12.79 00:51 75 illik yubileyi münasibətilə
BAYRAM BAYRAMOV
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
02.10.84 06:56 Ədəbiyyat barədə 
06.01.85 07:29 Xalqlar dostluğu barədə 
CABİR NOVRUZ 
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
06.12.71 15:47 Öz yaradıcılığı barədə. 
ƏLİAĞA VAHİD 
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
02.10. 65 03:23 Öz şerlərini oxuyur 
28.04.71 01:25 Yaradıcılığı barədə 
ƏLİ  VƏLİYEV
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
05.03.68 06:13 Yaradıcılığı barədə 
28.06.68 11:31 Müəllimləri barədə 
FƏRMAN KƏRİMZADƏ
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
23.03.71 03:15 Axırıncı aşırım filmi barədə 
HÜSEYN ARİF 
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
22.01.84 02:43 Aşıq yaradıcılığı barədə 
23.04.92 02:57 Döyüşçülər qarşısında çıxışı 
XƏLİL RZA ULUTÜRK 
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
10.10.85 19:22 Öz tərcümələri və elmi planları barədə. 
24.12.86 21:28 Müasir poeziyanın problemləri barədə. 
İLYAS ƏFƏNDİYEV
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
17.02.66 03:32 Yaradıcılığı barədə.  
28.02.73 07:51  Yaradıcılığı barədə.
İMRAN QASIMOV
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
15.09.62 03:22 Teatrın problemləri barədə 
İSMAYIL ŞIXLI
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
13.07.81 02:43 Yazıçıların VII qurultayında çıxışı 
10.07.84 03:59 Yaradıcılığı barədə 
MƏDİNƏ GÜLGÜN 
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
12.02.84 09:15 Yaradıcılığı barədə 
21.01.87 06:09 Yaradıcılığı barədə 
MƏMMƏD ARAZ 
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
22.03.76 13:03 Bahar və gözəllik barədə 
MƏMMƏDHÜSEYN TƏHMASİB
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
25.03.65 07:22 Bahar bayramı haqqında 
MEHDİ HÜSEYN 
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
16.11.73 03:12 Səhər romanı barədə 
30.06.81 12:19 Yaradıcılığı barədə 
MİR CƏLAL PAŞAYEV
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
22.04.61 05:03 İnsan xarakterləri barədə 
04.01.68 03:21 Yeni il münasibətilə çıxışı 
MİRVARİD DİLBAZİ
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
04.01.68 06:24 Yeni il münasibətilə çıxışı 
MİRZƏ İBRAHİMOV
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
19.09.72 05:23 Konservatoriyanın 50 illiyində çıxışı. 
20.07.77 13:10 Öz yaradıcılığı barədə 
NİGAR RƏFİBƏYLİ
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
06.03.68 06:20 Müharibə illəri barədə 
NÜSRƏT KƏSƏMƏNLİ  
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
21.02.83 04:01 Yazıçılar ittifaqında çıxışı 
04.08.94 40:29 İlk mahnısının yaranması barədə. 
RƏSUL RZA 
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
10.12.65 10:36 Gənc ədəbiyyatçılara tövsiyələri 
SABİT RƏHMAN 
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
10.12.60 01:14 Sabit Rəhman özünün anadan olmasının 50 illik yubileyində çıxışı. 
19.01.66 01:48 Sabit Rəhmanla müsahibə 
SƏMƏD VURĞUN 
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
07.02.55 04:59 Yazıçıların III qurultayında çıxışı 
26.02.64 07:16 Musa Cəlil haqqında (rus dilində) 
ŞIXƏLİ QURBANOV
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
20.05.68 06:22 Azərbaycan müəllimlərinin V qurultayında çıxışı 
SÜLEYMAN RÜSTƏM 
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
04.01.68 05:14 Yeni il münasibətilə çıxışı 
29.04.76 01:39 70 illik yubileyi münasibətilə 
20.07.76 04:30 Yaradıcılığı barədə 
TOFİQ BAYRAM 
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
01.03.73 28:42 Yaradıcılığı barədə 
ZEYNAL XƏLİL 
  Yazılma tarixi Uzunluq Fayl üzrə məlumat 
26.06.72 02:37 Yaradıcılığı barədə