Abdulla Şaiq Mədinə Gülgün
Ceyhun Hacıbəyli Məmməd Əkbər
Cəfər Cabbarlı Nəbi Xəzri
Əliağa Vahid Nigar Rəfibəyli
Əli Hüseynzadə Nurəddin Babayev
Əlfi Qasımov Osman Sarıvəlli
Ənvər Əlibəyli Rəsul Rza
Əyyub Abbasov Səməd Vurğun
Hökumə Billuri Şəmsəddin Abbasov
Xəlil Rza Şıx-Əli Qurbanov
İlyas Əfəndiyev