İlyas Əfəndiyevə yazılmış məktubların arxivi

  S. Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət arxivi

1. Elçin Əfəndiyevin (oğlu) İ.M.Əfəndiyevə məktubları. 1966. Fond – 137, siyahı 1, s.v. – 225.

2. Çingiz Hüseynovun (SSRİ Yazıçılar İttifaqında Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə məsləhətçi) İ.M.Əfəndiyevə məktubları. 1964-1967. Fond – 137, s.1, s.v. – 222.

3. Sara Rəhimovanın İ.M.Əfəndiyevə məktubu. 3 mart 1963. Fond – 137, s.1, s.v. – 220.

4.Mir Mehdi Seyidzadənin İ.M.Əfəndiyevə məktubları. 1961-1964. Fond – 137, s.1, s.v. – 217.

5. “Əli” imzası ilə yazılmış naməlum şəxsin İ.M.Əfəndiyevə məktubları. 1961-1964. Fond – 137, s.1, s.v. – 215.

6. T.Canquliyevin İ.M.Əfəndiyevə məktubu. 23 aprel 1960. Fond – 137, s.1, s.v. – 210.

7. İbrahim Kəbirlinin İ.M.Əfəndiyevə məktubları. 1959-1967. Fond – 137, s.1, s.v. – 209.

8. Gənc yazıçıların məsləhət almaq üçün İ.M.Əfəndiyevə məktubları. 1958-1966. Fond – 137, s.1, s.v. – 206.

9. Müxtəlif şəhər və rayonlardan olan oxucuların İ.M.Əfəndiyevə məktubları. Fond – 137, s.1, s.v. – 207.