Cəfər Cabbarlının məktublarının arxivi  

  Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi


1. Cəfər Cabbarlının İsmayıl Hidayətzadəyə yazdığı məktub. 1931. İnv. 3959.