Nurəddin Babayevə yazılmış məktubların arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət arxivi


1. N. Babayevə Suğra Abbasovadan gələn məktublar. 22 iyul 1975 14 oktyabr 1975. Fond 31, s.1, s.v. 131.

2. N. Babayevə oğlu Sahib Babayevdən gələn məktub. 10 avqust 1966. Fond 31, s.2, s.v. 132.

3. N. Babayevə A. Babaşkindən gələn məktub. 14 yanvar 1956. Fond 31, s.1, s.v. 133.

4. İ. Əbilovun N. Babayevə məktubları. 30 dekabr 1974 25 oktyabr 1981. Fond 31, s.1, s.v. 134.

5. Əkbər Məftutunun N, Babayevə məktubu. 1972. Fond 31, s.1, s.v. 135.

6. Ömər Sultanovun N. Babayevə məktubu (Qırğızıstan). 10 noyabr 1972. Fond 31, s.2, s.v. 136.

7. V. Telpuqovun N. Babayevə məktubları. (Moskva). 12 oktyabr 1975 2 dekabr 1975. Fond 31, s.1, s.v. 137.