Əliağa Vahidin məktublarının arxivi

  S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və İncəsənət Dövlət arxivi


1. Ə. Vahidin əmək haqqını almaq üçün arvadı F. A. İskəndərovaya verdiyi vəkalətnamələr. 14 oktyabr 1947 20 dekabr 1951. Fond 2, c. 1, s.v. 262.

2. Ə. Vahidin tərcümeyi-halı. Avtoqraf, makina yazısı. 25 aprel 1950. Fond 2, c. 1, 263.

3. Ə. Vahidin Azərbaycan SSR Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibinə, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Sədrinə və başqa idarələrə ərizələri. 18 fevral 1957 7 iyun 1957. Fond 2, c. 1, s.v. 265.

4. Azərbaycan Sovet Yazıçılar İttifaqının Ə. Vahidin kitabının nəşri ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı direktoruna məktubu. Məktubu xalq şairi S.Vurğun imzalamışdır. 23 may 1936. Fond 2, c. 1, s.v. 269.

5. Ə. Vahidin Dövlət Kolxoz-Sovxoz teatrına işə təyin edilməsi haqqında əmrlər və təşəkkür məktubu. 17 oktyabr 1938 30 oktyabr 1942. Fond 2, c. 1, s.v. 270.

Əliağa Vahidə yazılmış məktubların arxivi

  S. Mümtaz adına Ədəbiyyət və İncəsənət Dövlət arxivi

1. Səmədov Əlipaşa, Kazımov Kazım və Məmmədov Kamilin Ə. Vahidə cəbhə məktubları. 18 sentyabr 1943 8 iyun 1944. Fond 2, c. 1, s.v. 253.

2. Həsənov Kamalın Ə. Vahidə məktubları. 24 oktyabr 1957 26 aprel 1960. Fond 2, c. 1, s.v. 251.

3. Əhəd dostlunun Ə. Vahidə məktubu. 2 avqust 1948. Fond 2, c. 1, s.v. 252.

4. Axundov Xəlil, Aslanov Əbülfət, Əliyev Yunsur, Kiklarov Qulam və b. Ə. Vahidə məktubları. 29 yanvar 1943 26 may 1960. Fond 2, c. 1, s.v. 254.

5. Əskərov Məmmədhüseyn, Əliyev Əlməmməd, Məmmədov Məmmədağa, Məmmədov Daşdəmir, Şirinov Cəlil və başqalarının Ə. Vahidə mənzum məktubları. 28 sentyabr 1941 21 aprel 1958. Fond 2, c. 1, s.v. 255.