Hökumə Billuriyə yazılmış məktubların arxivi

  S. Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət arxivi


1. Y. İ. Denisovun H. Billuriyə məktubu. 24 aprel 1964. Fond 401, s. 1, s.v. 8.

2. O. Yurenkonun H. Billuriyə məktubu. 8 may 1962 7 iyun 1964. Fond 401, s. 1, s.v. 10.

3. A. Muxbarın H. Billuriyə məktubu. 29 mart 1965. Fond 401, s. 1, s.v. 11.

4. Möminin H. Billuriyə məktubu. 29 dekabr 1965. Fond 401, s. 1, s.v. 12

5. M. N. Parxomenkonun H. Billuriyə məktubu. Fond 401, s. 1, s.v. 13.

6. M. Mirzəliyev, N. Q. Xromov ə M. Hüseynzadənin H. Billuriyə məktubu. 11 dekabr 1967 1973. Fond 401, s. 1, s.v. 15.

7. C. Hüseynovun H. Billuriyə məktubu. 25 aprel 1975. Fond 401, s. 1, s.v. 16.

8. T. Ştirbunun H. Billuriyə məktubu. 3 avqust 1965 4 avqust 1965. Fond 401, s. 1, s.v. 17.