Ənvər Əlibəyliyə məktublarının arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət arxivi1. Dmitri Dinev (Bolqarıstan) və S. Rəsulovun məktubları. Avtoqraf. 2 noyabr 1963 24 oktyabr 1967. Fond 421, s. 1, s.v. 15.

2. Rizvan Quliyev, BorisDubrovski və Əbil Qurbanovun məktubları. 28 mart 1965 29 mart 1967. Fond 421, s. 1, s.v. 16