Xəlil Rzaya yazılmış məktubların arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət arxivi
1. D. Ordubadlının, H. Ələkbər-Yəhya və başqalarınn X. Rzaya yazdıqları məktublar. Avtoqraf. 5 oktyabr 1967 – 2 fevral 1961. Fond – 30, s. 1, s.v. – 35.

2. Əlişin, Hüseynin və başqalarının X. Rzaya yazdıqları məktublar. Avtoqraf. 28 oktyabr 1957 – 18 may 1959. Fond – 30, s. 1, s.v. – 36.

3. Sərdar Əsədin və Rəfiq Zəkanın X. Rzaya yazdıqları məktublar. Avtoqraf. 7 yanvar 1957 – 24 mart 1959. Fond – 30, s. 1, s.v. – 37.

4. Ə. Tağıyevin , M. Məmmədovun və başqalarının X. Rzaya yazdıqları məktublar. Avtoqraf. 14 oktyabr 1957 – 2 noyabr 1969. Fond – 30, s. 1, s.v. – 38.

5. R. Hüseynova, Ş. Əkbərov və başqalarının X. Rzaya yazdıqları məktublar. Avtoqraf. 5 mart 1958 – yanvar 1967. Fond – 30, s. 1, s.v. – 39.

6. Məsmənin və Münəfərin X. Rzaya yazdıqları məktublar. 12 mart 1958 – 1961. Fond – 30, s. 1, s.v. – 40.

7. Əhməd Cəlilin ĞMəhəbbət dastanığ poeması haqqında redaksiyaya məktubu. 6 avqust 1958 – 11 avqust 1958. Fond – 30, s. 1, s.v.- 41.