Şəmsəddin Abbasovun məktublarının arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət arxivi



1.Şəmsəddin Abasovun Süleyman Rüstəmə məktubları. 25 may 1932 30 yanvar 1954. Fond 123, s. 1, s.v. 25.

2. Şəmsəddin Abasovun İ. V. Stalinə məktubu. İ. V. Stalinin cavab teleqrammı ilə. 30 yanvar 1945. Fond 123, s. 2, s.v. 26.

3. Şəmsəddin Abasovun yşaqları Gündüz, Təyyar, İlqar, Şəhla və Dildara məktubları. 3 oktyabr 1949 12 oktyabr 1969. Fond 123, s. 2, s.v. 29.

4. Şəmsəddin Abasovun Səid Rüstəmova məktubu. 25 mart 1951. Fond 123, s. 1, s.v. 30.

5. Şəmsəddin Abbasovun V. Serobaba, Qenkin, Kuznetsov və Mövlud Nəbiyevə məktubları. 15 mart 1971 30 mart 1972. Fond 123, s. 2, s.v. 32. 

 

Şəmsəddin Abbasova yazılmış məktubların arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət arxivi



1. Səməd Vurğunun Şəmsəddin Abasova məktubu. Ş. Abasovun cavabı ilə. 17 sentyabr 1945. Fond 123, s.1, s.v. 35.