Məmməd Əkbərə yazılmış məktubların arxivi

  S. Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət arxivi


1. Vəzirov Xasayın Məmməd Əkbərə məktubları. 1942 18 yanvar. Fond 555, s. 1, s.v. 32.

2. Bədəlbəyli Əfrasiyabın Məmməd Əkbərə məktubu. 11 noyabr 1953. Fond 555, s. 1, s.v. 31.

3. T. M. Bağırzadənin Məmməd Əkbərə məktubu. 3 oktyabr 1931. Fond 555, s. 1, s.v. 30.

4. Abbasov Əkbər və Abbasov Həmzənin Məmməd Əkbərə məktubu. 31 iyul 1935-ci il 4 yanvar 1949. Fond 555, s. 1, s.v. 27.