Mədinə Gülgünə yazılmış məktubların arxivi

  S. Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət arxivi


1. Hüseynov Çingizin (SSRİ Yazıçılar İttifaqında Azərbaycan Ədəbiyyatı üzrə məsləhətçi) Mədinə Gülgünə məktubu. 26 yanvar 1961. Fond 11, op. 1, ed.xr. 19.

2. T. Ağayevanın Mədinə Gülgünə məktubu. 8 mart 1961. Fond 11, op. 1, ed.xr. 20.

3. Aydın Hüseynovun Mədinə Gülgünə məktubu. 15 noyabr 1962. Fond 11, op. 1, ed.xr. 23.

4. Kəmalə Ağayevanın Mədinə Gülgünə məktubu. 1 noyabr 1963. Fond 11, op. 1, ed.xr. 25.

5. Küskün Şahindən Mədinə Gülgünə məktub. Tarixsiz. Fond 11, op. 1, ed.xr. 29.