Rəsul Rzanın məktublarının arxivi

  Anar Rzayev «Sizsiz»
  Bakı, Gənclik 1992.
  Redaktoru – Gülər Mehdiyeva

1. Rəsul Rzanın oğlu Anara yazılmış məktub. Peredelkino.

2. Rəsul Rzanın oğlu Anara yazılmış məktub. 18 may 1954. Soçi.

3. Rəsul Rzanın oğlu Anara yazılmış məktub. 19 may 1954. Soçi.

4. Rəsul Rzanın oğlu Anara yazılmış məktub. 27 may 1955. Moskva.

5. Rəsul Rzanın oğlu Anara yazılmış məktub. 7 yanvar 1957. Moskva.

6. Rəsul Rzanın oğlu Anara yazılmış məktub. 22 dekabr 1957.

7. Rəsul Rzanın oğlu Anara yazılmış məktub. 23 noyabr 1962. Bakı.

8. Rəsul Rzanın oğlu Anara yazılmış məktub.

9. Rəsul Rzanın oğlu Anara yazılmış məktub. 21 fevral 1963.

10. Rəsul Rzanın oğlu Anara yazılmış məktub. 20 noyabr 1963.

11. Rəsul Rzanın oğlu Anara yazılmış məktub. 18 may 1963.

12. Rəsul Rzanın oğlu Anara yazılmış məktub. 16 fevral 1963.

13. Rəsul Rzanın oğlu Anara yazılmış məktub. 1964.

14. Rəsul Rzanın oğlu Anara yazılmış məktub. 24 iyul 1965.

15. Rəsul Rzanın Heydər Əliyeva yazılmış məktub. 4 yanvar 1972.

Rəsul Rzaya yazılmış məktubların arxivi

  Anar Rzayev «Sizsiz»
  Bakı, Gənclik 1992.
  Redaktoru – Gülər Mehdiyeva

1. «Rassvet» ədəbi studiyasının və «Poisk» klubunun üzvlərindən R. Rzaya yazılmış məktub.