Səməd Vurğunun məktublarının arxivi

  S. Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət arxivi


1. Səməd Vurğunun Şəmsəddin Abasova məktubu. Ş. Abasovun cavabı ilə. 17 sentyabr 1945. Fond 123, s.1, s.v. 35.