Əli Hüseynzadəyə yazılmış məktublarının arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət arxivi1. Konkaşpayevin Əli Hüseynzadəyə məktubu. (Alma-Ata). Cavab məktubu ilə. 8 fevral 1971 6 may 1973. Fond 487, s. 1, s.v. 88.

2. Minorskinin Əli Hüseynzadəyə məktubu. (İngiltərə). 19 noyabr 1962. Fond 487, s. 1, s.v. 91.

3. Məmmədəliyev M. H., Məmmə İsmayıl, Məhəmmədov İbrahimxəlil, Mikayılov Kazbek və Mirzəzadə Tağının Əli Hüseynzadəyə məktubları. 13 avqust 1968 31 dekabr 1971. Fond 487, s. 1, s.v. 93.

4. Lebit David Aleksandroviçin Əli Hüseynzadəyə məktubları (Leninqrad). 28 oktyabr 1959 20 oktyabr 1972. Fond 487, s. 1, s.v. 89.

5. Ömər Asim Aksoyun Əli Hüseynzadəyə məktubları (Anqara). Cavab məktubu ilə. 21 yanvar 1966 26 aprel 1972. Fond 487, s. 1, s.v. 94.

6. Ömər Sütfi Barkanın Əli Hüseynzadəyə məktubları (İstambul). 1969 11 yanvar 1970. Fond 487. s. 1, s.v. 95.

7. Perqaç Pavel, Puqaçenkova, Usmanov, Çexoviç, Şixsandova Raya Sergeyevna və başqalarının Əli Hüseynzadəyə məktubları. 31 avqust 1952 26 aprel 1971. Fond 487, s. 1, s.v. 97.

8. Ə. Cəfəroğlunun Əli Hüseynzadəyə məktubları (İstambul). 14 avqust 1969 10 yanvar 1972. Fond 487, s. 1, s.v. 100.

9. Xaytun Davidin Əli Hüseynzadəyə məktubları (Dşənbə). 7 may1965. Fond 487, s. 1, s.v. 101.

10. Atakarrıyev Yegenin məktubu (Aşqabad). Əli Hüseynzadənin cavab məktubu ilə. 1 aprel 1965 25 yanvar 1972. Fod 487, s. 1, s.v. 72.

11. A. Abışkayevin Əli Hüseynzadəyə məktubu. Cavab məktubu ilə. 5 fevral 1970 18 dekabr 1970. Fond 487, s. 1, s.v. 74.

12. Axundov Şirəli, Atanelişvili Qeorgi, Belinitski Aleksandr, Babayev Eldar və Baymurzayev Abuşun Əli Hüseynzadəyə məktubları. 4 iyun 1958 28 dekabr 1963. Fond 487, s. 1, s.v. 75.

13. Avanesov Aşotun məktubu (Daşkənd). Əli Hüseynzadənin cavab məktubu ilə. 26 oktyabr 1964 10 iyun 1971. Fond 487, s. 1, s.v. 71.

14. Klyaştornıy S. Q., Kotoviç V. Q., Kodoçipova Lyudmila İvanovanın Əli Hüseynzadəyə məktubları. 17 yanvar 1964 30 yanvar 1973. Fond 487, s. 1, s.v. 87.

15. Kalandadze Aleksandr Nesteroviçin Əli Hüseynzadəyə məktubları (Tbilisi). 4 yanvar 1958 31 dekabr 1972. Fond 487, s. 1, s.v. 86.

16. İbrahimov Mirzənin Əli Hüseynzadəyə məktubu. 26 yanvar 1962. Fond 487, s. 1, s.v. 84.

17. Zamanov Abbasın Əl Hüseynzadəyə məktubu. 12 fevral 1968. Fond 487, s. 1, s.v. 82.

18. Eritsyan Vahan, Əzizov Əziz, Əsgərli Mirzə Mussa, Əliyev Sabir və başqalarının Əli Hüseynzadəyə məktubları. 12 sentyabr 1957 5 mart 1970. Fond 487, s. 1, s.v. 81.

19. Qubaydullin Xasanın Əli Hüseynzadəyə məktubları (Qazan). 2 mart 1971 16 yanvar 1973. Fond 48, s. 1, s.v. 80.

20. Qəmərin, həyat yoldaşı Əli Hüseynzadəyə məktubları. 1 iyun 1958 4 oktyabr 1972. Fond 487, s. 1, s.v. 79.

21. E. Y. Brilin Əli Hüseynzadəyə məktubu. Əli Hüseynzadənin cavab məktubu ilə. 19 sentyabr 1961 30 mart 1971. Fond 487, s. 1, s.v. 76.