Nigar Rəfibəylinin məktublarının arxivi

  Anar Rzayev «Sizsiz»
  Bakı, Gənclik 1992.
  Redaktoru – Gülər Mehdiyeva

1. N. Rəfibəylinin oğlu Anara məktubu. 1 dekabr 1962 -ci il.

2. N. Rəfibəylinin oğlu Anara məktubu. 12 aprel 1963 -cü il.

3. N. Rəfibəylinin oğlu Anara məktubu. Qaqra. 17 iyul 1963 -cü il.

4. N. Rəfibəylinin oğlu Anara məktubu. 4 sentyabr 1963 -cü il.

5. N. Rəfibəylinin oğlu Anara məktubu. 30 sentyabr 1963 -cü il.

6. N. Rəfibəylinin oğlu Anara məktubu. 22 noyabr 1963 -cü il.

7. N. Rəfibəylinin oğlu Anara məktubu. 10 mart 1964 -cü il.