Şıx-Əli Qurbanova yazılmış məktubların arxivi


S. Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət arxivi
1. Səbri Əlinin Ş. Qurbanova məktubu. S. Vəliyevin ĞMübahisəli şəhərğ romanına yazdığı rəylə. 12 mart 1958. Fond 472, s. 1, s.v. – 67.

2. Səmədov Əlipaşanın Ş. Qurbanova məktubu. 29 mart 1961. Fond – 472, s. 1, s.v. – 68.

3. Hüseynov Çingizin Ş. Qurbanova məktubları. 9 mart 1961 – 28 iyun 1966. Fond – 472, s. 1, s.v. – 75.

4. Talıbzadə Kamalın Ş. Qurbanova məktubu. Təbrik məktubu və teleqramı ilə. 1961 – 11 iyul 1965. Fond – 472, s.1, s.v. – 71.

5. Xəlilov Qulunun Ş. Qurbanova məktubu. 28 aprel 1967. Fond – 472, s. 1, s.v. – 73.

6. Hacıyev Abbasın Ş. Qurbanova məktubları. Təbrik teleqramları ilə. 22 fevral 1963 – 31 yanvar 1967. Fond – 472, s. 1, s.v. 74.

7. Quliyev Əlovsətin Ş. Qurbanova məktubu. Təbrik teleqramları ilə. 3 aprel 1962 – 1967. Fond – 472, s. 1, s.v. –75.

8. Ş. B. Məlik-Yeqanovun Ş. Qurbanova məktubu. 6 may 1959. Fond – 472, s. 1, s.v. – 61.

9. Mişiyev Adilin Ş.Qurbanova məktubları. 24 avqust 1962 – 20 noyabr 1962. Fond – 472, s.1, s.v. – 62.

10. Ağayev Adışirin, Aslanova Səfiyə, Bayramov Ə. və başqalarının Ş. Qurbanova məktubları. 9 may 1959 – 17 yanvar 1967. Fond – 472, s. 1, s.v. – 41.

11. Bayramov Məhərrəmin Ş. Qurbanova məktubları. 3 avqust 1964 – 29 aprel 1967. Fond – 472, s. 1, s.v. – 45.

12. Acalov Abbasın Ş. Qurbanova məktubları. 10 dekabr 1965 – 7 aprel 1966. Fond – 472, s. 1, s.v. – 44.

13. İbrahimov Hacıağanın Ş. Qurbanova məktubu. 28 aprel 1960. Fond – 472, s. 1, s.v. – 57.