Osman Sarıvəlliyə yazılmış məktubların arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət arxivi1. İvan Salik, A. Xronqauz, N. Tixonov və başqalarının O. Sarıvəlliyə yazdığı məktublar. 25 yanvar 1947 8 aprel 1979. Fond 268, s. 1, s.v. 138.

2. Oxücülarının O. Sarıvəlliyə yazdığı məktublar. 10 yanvar 1950 14 dekabr 1956. Fond 268, s. 1, s.v. 140.

3. Aşıq Əmrah, aşıq Sadıq və başqalarının O. Sarıvəlliyə yazdığı məktublar. 15 aprel 1947 20 mart 1977. Fond 268, s. 1, s.v. 139.

4. Övladlarının O. Sarıvəlliyə yazdığı məktublar. 29 oktyabr 1953 11 yanvar 1971. Fond 268, s. 1, s.v. 141.

5. Səməd Vurğunun O. Sarıvəliyə yazdığı məktublar. 30 avqust 1930 2 noyabr 1931. Fond 268, s. 1, s.v. 132.

6. Mehdi Hüseyn, Nəbi Xəzri, Süleyman Rüstəm və başqalarının O. Sarıvəlliyə yazdığı məktublar. 27 oktyabr 1932 17 sentyabr 1971. Fond 268, s. 1, s.v. 134.

7. Həyat yoldaşı Səyalı xanımın O. Sarıvəlliyə yazdığı məktublar. 27 iyun 1935 9 iyun 1967. Fond 268, s. 1, s.v. 135.

8. Əziz Şərifin O. Sarıvəlliyə yazdığı məktublar. 1 dekabr 1938 1964. Fond 268, s. 1, s.v. 136.

Osman Sarıvəllinin məktublarının arxivi

S. Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət Dövlət arxivi


1. O. Sarıvəllinin vətənin keşikçilərinə yazdığı məktub. 29 mart 1974 29 mart 1974. Fond 268, s. 1, s.v. 129.

2. O. Sarıvəllinin M. Məmmədova, İ Əhmədova, Ə. Qaravəliyevə və başqalarına məktubları. 24 yanvar 1956 20 may 1975. Fond 268, s. 1, s.v. 130.

3. O. Sarıvəllinin Leyla Eradzıya yazdığı məktub. 1970. Fond 268, s. 1, s.v. 128.

4. O. Sarıvəllinin Qafur Qulama yazdığı məktub. 9 may 1963 9 may 1963. Fond 268, s. 1, s.v. 123.

5. O. Sarıvəllinin Çingiz Hüseynova yazdığı məkiublar. 8 aprel 1963 28 sentyabr 1963. Fond 268, s. 1, s.v. 122.

6. O. Sarıvəllinin Vəkilov Mehdixana yazdığı məktublar. 1961 2 iyul 1973. Fond 268, s. 1, s.v. 121.

7. O. Sarıvəllinin Abdulla Şaiq Talıbzadəyə yazdığı məktub. 19 mart 1956 19 mart 1956. Fond 268, s. 1, s.v. 120.

8. O. Sarıvəllinin Əziz Şərifə yazdığı məktub. 27 aprel 1967. Fond 268, s. 1, s.v. 125.

9. O. Sarıvəllinin Hidayət Orucova yazdığı məktublar. 20 oktyabr 1964 15 sentyabr 1979. Fond 268, s. 1, s.v. 124.

10. O. Sarıvəllinin S. Vurğuna yazdığı məktublar. 7 may 1932 24 yanvar 1956. Fond 268, s. 1, s.v. 113.