Mahnılar

  Səməd Vurğun

  Ü.Hacıbəyov «Şövqət bacısıs». İfa edir: Tükəzban İsmaylova   
  G. Hüseynli «Dağlar». İfa edir: Dilbər İbrahimova.  
  G. Hüseynli «Gülə-gülə». İfa edir: Gülağa Məmmədov.  
  Q.Əsgərov. «Yada sal məni». İfa edir: Qulu.Əsgərov.  
  S.Rustamov. «Oxu gözəl». İfa edir: Şövkət Ələkbərova.  
  H.Xanməmmədov. «Ala göz». İfa edir: Nəzəkət Məmmədova.  
  Ş.Axundova. «İlk xatirələr». İfa edir: Şövkət Ələkbərova.  
  «Mugana ceyran». İfa edir: Aşıq Kəmandar Əfəndiyev.  
  Ə.Tağıyev. «Azərbaycan». İfa edir: Zeynəb Xanlarova.  
  Ə.Tağıyev. «Yadıma düşdü». İfa edir: Məmmədbağır Bağırzadə  
  H.Xanməmmədov. «Yaxın gəl». İfa edir: Nəzəkət Məmmədova.  
  E.Sabitoğlu. «Dağlar». İfa edir: Şövkət Ələkbərova.  
  E.Sabitoğlu. «Mən tələsmirəm». İfa edir: Eldar Axundov  
  V.Adıgözalov. «Şair nə tez qocaldın sən ». İfa edir: Rauf Adıgözalov.  
  S.İbrahimova. «Bir diyarın eşqinə». İfa edir: Əzər Zeynalov