Nəsr əsərləri 

Əzizə Cəfərzadə 

"Bəla" povesti əsasında radio tamaşa - I hissə  
"Bəla" povesti əsasında radio tamaşa - II hissə  
"Cəlaliyyə" povesti əsasında radio tamaşa - I hissə  
"Cəlaliyyə" povesti əsasında radio tamaşa - II hissə  
"Cəlaliyyə" povesti əsasında radio tamaşa - IIİ hissə  
"Gülüstandan öncə" povesti əsasında radio tamaşa-I hissə  
"Gülüstandan öncə" povesti əsasında radio tamaşa-II hissə  
Ətraflı bax: http://azizajafarzade.com    

Natiq Rəsulzadə

"Tramvay" hekayə - I hissə  
"Tramvay" hekayə - II hissə  
"Tramvay" hekayə - III hissə