Şeirlər 

Bəxtiyar Vahabzadə 

Nagıl Həyat  
Vətən Var  
Ətraflı bax: http://www.edebiyyat.az    

Nəbi Xəzri  

Biganəlik dəryası  
Kim sevmir, həyatda  
Sual-cavab  
Dünən deyildimi ilk görüş  
Necə vidalaşaq dünya səninlə    

Nigar Rəfibəyli 

İnsan balaları    
Yaxşı yol  
Şəfqət bacısı  
Bazarda  
Musa Cəlilin əziz xatirəsinə  
Mənim şair qardaşlarım  
Məhəbbətim bölünmədi  

Səməd Vurğun 

Daş yonub, qum yığan bir usta  
İstəklimsən başdan-binadan
Mərmər abidələr  
Həsrətlilər kimi qovuşur  
Mən bu fəsilləri yazdığım dəmdə    

Şəhriyar

Heydərbaba