Vahid (Əliağa Məmmədqulu oğlu İsgəndərov)

(1895, Bakı 1.10.1965, Bakı) Azərbaycan şairi. Azərbaycan əməkdar incəsənət xadimi (1943). Mollaxanada oxumağa başlamış, sonra ehtiyac üzündən təhsilini yarımçıq qoymuş, xarratlıq etmişdir. Gənc yaşlarında ...