Abbasov Əyyub Cəbrayıl oğlu

(1905 1957) yazıçı, Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi. Ə. Abbasov 1905-ci ildə keçmiş Zəngəzur qəzasının Şəki kəndində (indiki Ermənistan SSR Sisyan rayonu)...