AZƏRBAYCAN
Yazıçılar Birliyi - 75

ELEKTRON KİTABI
 


MÜNDƏRİCAT

Azərbaycan Yazıçılarına Dövlət
Qayğısının Artırılması Haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin FƏRMANI ...

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
yaradılmasının və “Ədəbiyyat
qəzeti”nin nəşrİ başlamasının
75 illik yubileyi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı...


Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 75 illiyi

 

Azərbaycan yazıçılarının
qurultayları 1934-2004

Azərbaycan yazıçılarının mustəqil
dövrdə ilk (onuncu) qurultayı

XI qurultay və Azərbaycan
Yazıçılar Birliyi bu gün

Azərbaycanın Xalq Şairləri

 

Azərbaycanın Xalq Yazıçıları

Alimlər, Akademiklər,
Tənqidçilər

Azərbaycan Yazıçıları –
Repressiya qurbanları

Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin Mətbuat Orqanları
(jurnallar və qəzetlər)

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
Ədəbi Əlaqələri

Azərbaycan Şairlərinin və
Yazıçılarının Heykəlləri

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
Binası

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin yaradılmasının və “Ədəbiyyat qəzeti”nin nəşrə başlamasının 75 illik yubileyi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

SƏRƏNCAMI

2009-cu ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin yaradılmasının və bu təşkilatın ədəbi orqanı “Ədəbiyyat qəzeti”nin nəşrə başlamasının 75 illiyi tamam olur.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi fəaliyyətə başladığı vaxtdan etibarən müxtəlif sınaqlardan keçərək Milli ədəbiyyatın, ana dilinin qorunub yaşadılmasında böyük xidmətlər göstərmişdir.

Təşkilat bu illər ərzində həmişə xalqımızın mədəniyyəti tarixini və mənəvi sərvətlər xəzinəsini bədii - estetik düşüncənin bir çox qiymətli nümunələri ilə zənginləşdirmək işində öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirmişdir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin ədəbi orqanı kimi “Ədəbiyyat qəzeti” söz sənəti problemlərinə, klassik irsə və aktual yaradıcılıq məsələlərinə dair səhifələrində dərc etdiyi yazılarda müasir ədəbi prosesə töhfələr vermişdir.

Azərbaycanın mədəni həyatında rolunu və ölkə ədəbi - ictimai fikrinin inkişafında əhəmiyyətini nəzərə alaraq Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin yaradılmasının və “Ədəbiyyat qəzeti”nin nəşrə başlamasının 75 illik yubileyini ölkə miqyasında qeyd olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə bərabər Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin yaradılmasının və bu təşkilatın ədəbi orqanı olan “Ədəbiyyat qəzeti”nin nəşrə başlamasının 75 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

3. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri,
18 may 2009-cu il