AZƏRBAYCAN
Yazıçılar Birliyi - 75

ELEKTRON KİTABI
 


MÜNDƏRİCAT

Azərbaycan Yazıçılarına Dövlət
Qayğısının Artırılması Haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin FƏRMANI ...

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
yaradılmasının və “Ədəbiyyat
qəzeti”nin nəşrİ başlamasının
75 illik yubileyi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı...


Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 75 illiyi

 

Azərbaycan yazıçılarının
qurultayları 1934-2004

Azərbaycan yazıçılarının mustəqil
dövrdə ilk (onuncu) qurultayı

XI qurultay və Azərbaycan
Yazıçılar Birliyi bu gün

Azərbaycanın Xalq Şairləri

 

Azərbaycanın Xalq Yazıçıları

Alimlər, Akademiklər,
Tənqidçilər

Azərbaycan Yazıçıları –
Repressiya qurbanları

Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin Mətbuat Orqanları
(jurnallar və qəzetlər)

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
Ədəbi Əlaqələri

Azərbaycan Şairlərinin və
Yazıçılarının Heykəlləri

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
Binası

Azərbaycan şairlərinin və yazıçılarının heykəlləri

 

Nizami Gəncəvi Nəsimi
Şah İsmayıl Xətai Məhəmməd Füzuli
Vidadi və Vaqif Mirzə Fətəli Axundov
Zərdabi  Xurşid Banu Natəvan
Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə Mirzə Ələkbər Sabir
Nəriman Nərimanov Üzeyir Hacıbəyov
Hüseyn Cavid Cəfər Cabbarlı
Səməd Vurğun Süleyman Rəhimov
Süleyman Rüstəm Almas İldırım
Mikayıl Müşfiq Rəsul Rza
Nigar Rəfibəyli İsmayıl Şıxlı
Şıxəli Qurbanov Xəlil Rza Ulutürk
Məmməd Araz Cabir Novruz
Yusif Səmədoğlu M.Ordubadi
Əliağa Vahid Tofiq Bayram
 
Əli Kərim