AZƏRBAYCAN
Yazıçılar Birliyi - 75

ELEKTRON KİTABI
 


MÜNDƏRİCAT

Azərbaycan Yazıçılarına Dövlət
Qayğısının Artırılması Haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin FƏRMANI ...

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
yaradılmasının və “Ədəbiyyat
qəzeti”nin nəşrİ başlamasının
75 illik yubileyi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı...


Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 75 illiyi

 

Azərbaycan yazıçılarının
qurultayları 1934-2004

Azərbaycan yazıçılarının mustəqil
dövrdə ilk (onuncu) qurultayı

XI qurultay və Azərbaycan
Yazıçılar Birliyi bu gün

Azərbaycanın Xalq Şairləri

 

Azərbaycanın Xalq Yazıçıları

Alimlər, Akademiklər,
Tənqidçilər

Azərbaycan Yazıçıları –
Repressiya qurbanları

Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin Mətbuat Orqanları
(jurnallar və qəzetlər)

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
Ədəbi Əlaqələri

Azərbaycan Şairlərinin və
Yazıçılarının Heykəlləri

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
Binası

AZƏRBAYCAN YAZIÇILARI – REPRESSİYA QURBANLARI

Azərbaycan Yazıçılar Birliyində Repressiya qurbanlarının
xatirəsinə həsr olunmuş lövhə.
Müəllif: heykəltaraş E.Şamilov
 
     
 
AĞAHÜSEYN RƏSULZADƏ
BƏKİR ÇOBANZADƏ
 
ATABABA MUSAXANLI
VƏLİ XULUFLU
 
BÖYÜKAĞA TALIBLI
ƏMİN ABİD
 
ƏLİABBAS MÜZNİB
ƏLİ NAZİM
 
ƏLİ RAZİ
ƏHMƏD CAVAD
 
HACIBABA NƏZƏRLİ
HACIKƏRİM SANILI
 
HƏNƏFİ ZEYNALLI
İSMAYIL KATİB
 
HÜSEYN CAVİD
YUSİF VƏZİR ÇƏMƏNZƏMİNLİ
 
MƏMMƏDKAZIM ƏLƏKBƏRLİ
MİKAYIL MÜŞFİQ
 
MUSTAFA QULİYEV
TAĞI ŞAHBAZİ (SİMURQ)
 
SEYİD HÜSEYN
RUHULLA AXUNDOV
 
ÖMƏR FAİQ
SALMAN MÜMTAZ
 
SOLTANMƏCİD QƏNİZADƏ
SEYFULLA ŞAMİLOV