AZƏRBAYCAN
Yazıçılar Birliyi - 75

ELEKTRON KİTABI
 


MÜNDƏRİCAT

Azərbaycan Yazıçılarına Dövlət
Qayğısının Artırılması Haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin FƏRMANI ...

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
yaradılmasının və Ədəbiyyat
qəzetinin nəşrİ başlamasının
75 illik yubileyi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı...


Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 75 illiyi

 

Azərbaycan yazıçılarının
qurultayları 1934-2004

Azərbaycan yazıçılarının mustəqil
dövrdə ilk (onuncu) qurultayı

XI qurultay və Azərbaycan
Yazıçılar Birliyi bu gün

Azərbaycanın Xalq Şairləri

 

Azərbaycanın Xalq Yazıçıları

Alimlər, Akademiklər,
Tənqidçilər

Azərbaycan Yazıçıları
Repressiya qurbanları

Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin Mətbuat Orqanları
(jurnallar və qəzetlər)

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
Ədəbi Əlaqələri

Azərbaycan Şairlərinin və
Yazıçılarının Heykəlləri

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
Binası

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat orqanları
(jurnallar və qəzetlər)

Azərbaycanda jurnalistika sisteminin əsası Əkinçi (1875-1877) qəzeti ilə qoyulmuşdur. XX əsrin əvvəllərində qəzetlərin və qismən də jurnalların kütləvi informasiya vasitələrinə çevrilməsi prosesi sürətlənmişdir.

İlk ədəbi jurnal Füyuzat (1906-1907) və Yeni Füyuzat (1910-1911) jurnallarıdır. Molla Nəsrəddin (1906-1931) jurnal kimi Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatının inkişafında mühüm rol oynamışdır.

1923-cü ildə nəşrə başlayan Maarif və mədəniyyət jurnalının (1953-cü ildən Azərbaycan) ədəbi qüvvələrin səfərbər edilməsində böyük xidmətləri var.

Qızıl qələm (1924), Ədəbiyyat cəbhəsində (1930), Hücum (1930), rus dilində (1931) (1942-1952 illərdə çıxmamışdır) öz ətrafında gənc ədəbi qüvvələri toplamışdır.

Hal-hazırda Azərbaycanda bir çox jurnallar çap olunur, lakin sırf respublikanın ədəbi mühütini əks etdirən jurnalları Azərbaycan Yazıçılar Birliyi buraxır. Azərbaycan, , Qobustan, Ulduz, Dünya ədəbiyyatı dərgisi, Ədəbiyyat qəzeti, qəzeti. Bu jurnal və qəzetlərə istedadlı yazıçılarımız Ayaz Vəfalı, İntiqam Qasımzadə, Solmaz İbrahimova, Ələkbər Salahzadə, Elçin Hüseynbəyli, Səlim Babullaoğlu, Asim Cəlilov rəhbərlik edirlər.

Ədəbiyyat qəzeti-75

Azərbaycan jurnalı

Qobustan sənət toplusu haqqında

Ulduz jurnalının nəşri tarixindən

Dünya Ədəbiyyatı dərgisinin 2004-2009 illərdəki fəaliyyəti ilə bağlı məlumat

: Bu gün və həmişə